algemene voorwaarden wandelroutes

– Aansprakelijkheid

Walk & Lunch besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Alle informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden, maar Walk & Lunch is hiervoor afhankelijk van externe bronnen. Op de correctheid van deze bronnen heeft Walk & Lunch geen invloed.

Walk & Lunch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt Walk & Lunch geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Walk & Lunch via de website.

Walk & Lunch aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Walk & Lunch garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken

 

- Auteursrechten (copyright)

Op de aan de consument geleverde wandelroutes, de bijbehorende routebeschrijvingen en foto's is het Auteursrecht van toepassing. Zonder schriftelijke toestemming van Walk & Lunch is het aan de consument niet toegestaan deze informatie, anders dan voor eigen gebruik, te kopieëren en te delen met derden en met commercieel oogmerk.